Share

Chapter 39

TW: softie husband

Ciara's pov

"Cheers!! Wooh! Congrats!!" Sabay-sabay na hiyawan nilang apat, at saka kami nagtawanan matapos naming kampayin ang mga baso namin sa isa't-isa.

Napangiti na lang ako nang mapagmasdan ko silang lahat. And now, we're totally complete. I can't believe it.

Naalala ko tuloy 'yung sinabi ni Jennifer sa akin bago pa kami pumasok sa simbahan.

'Shut up! Just keep your mouth shock.'

Yeah. Ngayon naintindihan ko na 'yung sinabi niyang shock. Well oo, na-shock ako talaga ako, dahil hindi kapani-paniwala 'yung nangyari at halos kapusin na ako sa hininga kakahagulgol nang makita ko ang taong hindi ko inaasahan.

Until now, I still can't believe kung paano ko siyang araw araw na iniiyakan at pinagsisisihan ang pagkakataon na makasama ulit siya, knowing that he's dead. But when everything seems to be fine, because finally I'm with my biological parents already, I didn't expect him na biglang na lang susulpot sa harapan ko bilang groom ko, dahil ang buong akala k
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status