Share

Chapter 16

"Lubayan mo si Maria!" Dumagundong ang malakas at nakakatakot na boses nito. Palakas na rin ng palakas ang ulan. Pinapatatag ni Thaddeus ang sarili para kay Maria, ayaw niyang ipakita rito na duwag siya.

Inihanda na ni Thaddeus ang sarili sa pagsugod ni Azreal. Hinapit niya si Maria para maitago niya sa likuran. Handa na siyang harapin ang demonyong ito! Sa isip-isip ni Thaddeus.

Mas lalong nagdilim ang anyo ni Azreal,sa isang iglap lang ay nasa tapat na ito ni Thaddeus sinasakal siya pero agad din siyang inihagis sa tabi kaya napasubsob siya sa damuhan. Pakiramdam niya ay nabalian siya ng buto dahil hindi siya halos makatayo.

Nakita niya na papalapit ito kay Maria habang umaatras naman si Maria. Pinilit niyang makatayo at kinuha ang nakita niyang sanga ng puno. Inilang hakbang niya ang pagitan nila ni Azreal at ubod lakas niya itong hinampas sa ulo.

Binalingan ni Azreal si Thaddeus at muling sinakal pero aga

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status