Share

TATLOMPUT APAT

Pumili ito sa mga armas na pagpipilian namin at ganoon din naman ako.

“Paano tayo magsisimula.?”tanong nito habang tumitingin pa ng mga armas.

“Maybe tomorrow tayo magsstart.”i answered her question at kumuha din ng baril.

“We need to chase vampire ngayong gabi? I do not want to waste time so if we can do now why should we need to do this tomorrow pa?” saad niya naman.

“I understand but...”

“Walang pero-pero,hinahabol natin ang oras natin rito.”wika niya naman ulit.

“Haha you're right at alam ko na kung saan tayo magsisimula."wika ko naman.

“Where?” she asked.

“Malalaman mo rin, maghanda ka na just make sure lahat ng gagamitin mo ay gagana.”saad ko naman. Kinuha ko ang isang Type 5 Submachine Gun at MAC 11 And napili naman niya ay isang MAC 10 at VC32 Sniper Rifle. Kumuha na din kami ng Smoke Grenade, M84Stun Grenade at Mk2 Grenade at inilagay sa aming mga bagback. Tag isa din kami sa Glock 17, i notice that she also take karambit and Bowie. While i find to use Gerber 06 Auto
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status