Kabanata 1087 Ang Pagwawakas

“Hoy, anong pag-uusapan nila?”

Napatitig si Jante kay Nell at sa pinto.

Pagkatapos, bumulong siya, “Gustong ilipat ni Liam ang headquarters niya pabalik ng China. Nag-aaway sila ng mga elders ng Griffins dahil dito, kaya gusto niyang makausap si Gideon para humingi ng payo.”

Alam ng lahat na hindi seryosong napalago ng Old Master ang Leith Corporation sa kanyang mga kamay.

Matapos ang lahat, nanggaling siya sa military. Kaya niyang pamunuana ang isang hukbo sa digmaan, pero wala siyang talento sa pagnenegosyo.

Prangka siyang magsalita at hindi siya marunong magkalkula ng tao. Habang siya ang namamahala sa kumpanya, mas binibigyan niya ng pansin ang mga koneksyon kaysa kumita ng pera.

Dahil lamang sa yaman ng pamilya Leith kaya nagawa niyang ipagpatuloy ang pagpapatakbo ng kumpanya.

Subalit, iba si Gideon.

Isa talaga siyang negosyante at mahigpit ang kanyang estilo pati mga pamamararaan. Dahil dito, nagagawa niyang baliktarin ang isang sitwasyong hindi naaayon sa kanya.

Kung gu
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP
DMCA.com Protection Status