Kabanata 1742

“Pagbabayarin mo ang Smith family?”

Natawa si Melanie Xavier habang bakas ang panunuya sa kanyang mukha.

“Hindi mo nga alam kung makakaligtas ka pa ngayon, pero iniisip mo na kaagad na pagbayarin sila?

“Miss, kailan ka pa nanaginip ng gising?”

Sa paningin ni Melanie, kung may pagkakataon si Yvonne Xavier na makabawi at ang Lady ay magkaroon ng pagkakataon na makuha ang kontrol, susundan niya ang mga ito hanggang sa huli.

Ngunit ang kapangyarihan ng Smith family ay malinaw.

Maraming assassins ang nakaabang para ubusin ang mga direktang lipi ng buong pamilya.

Malubha ang karamdaman ni Jaden Smith, nakakulong naman ang Lady, at hawak na ni Terry Smith ang buong pamilya.

Sa ganitong sitwasyon, paano pa makakalaban si Yvonne?

Laban sa mga problema na nakapaligid sa kanya, ano pa ba ang iba niyang magagawa bukod sa tumakas?

Ito ang dahilan kung bakit ang tanging bagay na naisip na lang ni Melanie ay kung paano makakakapit kay Terry.

Ito ay dahil sa ito na lang ang paraa
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status