Share

Kabanata 1751

Seryosong sumagot si Garry Duncan, “Wala akong kilalang Commander Blake.”

Ang alam ko lang ay may nagbigay sa akin ng 15,000,000 dollars at nakiusap sa akin na protektahan ang isang tao sa Mordu.

“Ikaw ba ang taong iyon?”

Pagkatapos ng mahabang katahimikan, sumagot si Yvonne Xavier, “Oo, ako ‘yun.”

“Sige, edi bumaba ka dito at makipagkita sa akin. Pero babalaan kita. Hindi ko poprotektahan ang taong hindi ko matiis ang pagmumukha.”

“Ako, si Garry Duncan, ay pumoprotekto lamang sa mga taong tinitingala ko.”

Ibinaba ni Garry ang phone pagkatapos niyang magsalita.

Narinig ng mga dalaga sa paligid ang sinasabi ni Garry. Sa katawan at itsura ni Garry, nabighani ang lahat ng mga babae.

Talagang isa siyang dominanteng lalaki!

Hindi lang siya basta magaling, pero nakakatakot rin siya! Hindi man lang siya maikukumpara sa mga ordinaryong tao!

Isang eleganteng babaeng nasa 26 taong gulang ang lumapit kay Garry sa sandaling ito. Kahit na simple lamang ang kasuotan niya, tugmang-tug
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status