Share

Kabanata 1937

Matapos marinig ang lahat ng tsismisan, napatitig si Yvonne Xavier kay Harvey York habang nagpapakita ng kaunting reklamo.

Mahusay na tinalaga ni Harvey si Young Master Duncan na alagaan si Yvonne.

Pero ng pareho sila ay nagsimulangg magusap, naramdaman na ni Yvonne na si Young Mastre Duncan ay merong hindi mailarawang kagustuhan sa kanya.

Iyon ang dahilan bakit kaagad na tinanggal siya ni Yvonne.

Pero hindi niya alam kung si Young Master Duncan ay nagawang makalapit kay Hazel Malone.

Sinabi niya pa kay Hazel tungkol sa panganib na kinalalagyan ni Yvonne.

Mahirap sabihin kung si Hazel ay talagang tanga o pinepeke ito. Matapos malaman ang tungkol sa insidente, siya ay determinado pa din na paglapitin magkasama si Yvonne at Young Master Duncan.

Ang paguugali ni Hazel ay malinaw sa sandaling ito. Gusto niyang mamagitan at gawin si Young Master Duncan bilang bodyguard ni Yvonne muli at panatilihin siyang ligtas.

Nagpadala ng ilang text si Harvey kay Yvonne, tapos mapait na tumawa m
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status