Share

Kabanata 2001

Sinipa pabukas ang auction hall, tinigil ang auction at umupo sa pinaka harapan. Lahat ng kanyang mga kilos ay sumisigaw ng pagmamataas at yabang.

Subalit, wala sa mga tao ang naglakas na hatulan siya. Maraming tao ang tumayo at magalang siyang binati.

Kahit ang magandang babaeng auctioneer na nasa stage ay magalang na yumuko. Isang nambobolang ngiti ang lumitaw sa mukha niya.

Nanliit ang mata ni Yvonne sa eksena, pero siya ay nanatiling walang pakialam.

Subalit, merong matandang kasabihan. “The tree prefers calm while the wind does not subside.” Ayaw na ipakita ni Yvonne ang sarili niya, pero si Hector Thompson ay mukhang napansin ang presensya ni Yvonne matagal na panahon na ang nakalipas.

Ang kanyang tingin ay napunta kung nasaan si Yvonne. Siya ay ngumiti at kinumpas ang kanyang kamay sa kanya. “Ikaw ay medyo tuso, Yvonne. Narinig ko na pumunta ka dito para sa lupain sa Lujiazui.”

“Talaga bang ganun ka sabik na lumaban sa akin?”

Talagang binasa ni Hector ang bidding document
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status