Share

Kabanata 2144

“Oh, ang aking bayani…”

Suminghal nang malungkot si Teresa Thompson.gusto niyang habulin si Harvey bago ito maglaho, ngunit pagkatapos humakbang nang ilang beses, nagsimula siyang hingalin. Nanghina siya sa aksidente at hindi siya makatakbo.

“M’lady, hindi mo na siya kailangang habulin.”

Lumapit sa kanya si Butler Thompson at ipinakita ang larawan ni Harvey sa kanyang phone.

“Nakuhanan ko siya ng larawan. Makakaasa ka, M’lady. Sa kapangyarihan ng Thompson family, hindi magiging mahirap na mahanap ang kahit na sino!”

“Atsaka, dahil mayaman siya, madali lang siyang mahanap.”

Nakahinga nang maluwag si Teresa sa sinabi ng kanyang butler. Dahil ipinanganak siya sa isang makapangyarihang pamilya, natural na mayroon siyang matalas na pag-iisip.

“Butler Thompson, dapat palihim natin itong gawin,” bulong ni Teresa habang naniningkit ang kanyang mga mata.

“Maaaring may kakaibang pagkatao ang tagapagligtas ko, o kaya may mga lihim siyang ayaw niyang ipaalam sa kahit kanino.”

“Kapa
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status