Share

Kabanata 2424

Matapos ang kaguluhan, binuhat ng family doctor ng mga Hamilton si Denver para sa agarang panggagamot.

Ng ganun na lamang, ang atmosphere ng mga tao ay biglang naging sobrang tense.

Ang mga Hamilton ay nanlamig na pinawisan habang nakatitig sila sa mga piraso sa sahig, sobrang natakot.

“Naniniwala ka na sa akin ngayon?” Medyo ngumiti si Harvey.

Subalit, si Zina, ay tumanggi na umatras. Nagpakita siya ng matapang na facade at sumigaw, “Harvey, ang pagkakahimatay ni Third Brother ay maaaring aksidente lang. Ang nangyari sa kanya ay walang pinatunayan!”

“Kailangan mo ba din ba ng patunay?”

Patuloy na ngumiti si Harvey. Pinulot niya ang isa sa mga piraso att pinitik ito gamit ang kanyang daliri, nagdulot na lumapag ito sa hardin.

Ang tanghaling araw ay nagkataon kuminang sa pirasong iyon, maliwanag na gintong sinag ang tumama dito.

Hiss! Sa sumunod na sandali, isang pangit na iyak ang lumabas.

Strand ng itim na yin rose sa kalangitan tulad ng usok, na naging parang sobrang pangit
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status