Share

Kabanata 2427

”Young Master York! Anong kalokohan iyon?!”

Huminga ng malalim si Fabian, pinilit ang kanyang sarili na manatiling kalmado.

Ang lahat na nangyari kanina lang ay higit sa kanyang maintindihan, pero siya pa din ay ang King of Gambling ng henerasyong ito. Kaya, hindi niya magawang mawalan ng kahinahunan at kabahan. Kailangan niyang manatiling kalmado sa harap ng kahit anong krisis.

Walang intensyon si Harvey na itago ang kahit ano at nagpaliwanag, “Nabuhay ka sa southeast water para sa matagal na oras, kaya narinig mo ang Nanyang sorcery.”

“Ito dapat ay mabigat na kaugnay ng Tatlong Demon Monk mula sa Thailand.”

“Ang nakita mo lang ay ang pinaka masamang anyo ng Nanyang sorcery, na magpalaki ng multo.”

“Iniisip ko na gawa ito ng Tatlong Demon Monk, para gamitin nila para patayin ka at ang iyong pamilya.”

“Subalit, ang kanilang plano ay naligaw. Sila ay siguradong papalpak matapos kumilos ngayon, kaya ang multong ito ay walang silbi.”

“Ang pagpapalaki ng multo ay ginawa ang paggami
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP
Comments (1)
goodnovel comment avatar
Emy Jane Tevar
update na pls.
VIEW ALL COMMENTS

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status