Share

Kabanata 17

Nagulantang sila at maya-maya ay malakas na humalakhak.

Ngumisi din ni Don at tumawa. “Harvey, ito ba ang ebidensya mo? Hindi mo ba naiisip na nakakatawa ito?"

"G. Xander, bakit mo sinasayang ang oras mo sa pakikipag-usap sa isang tanga? Ako nga, hindi naniniwala sa kahit anong sinabi niya!"

Sa sandaling iyon, hindi na nakapagpigil si Zack. Lumapit siya at kinuha ang lumang telepono ni Harvey, at binasag ito sa sahig. Pagkatapos ay dinuro niya si Harvey at pinagalitan, "Isa ka lang manugang! Bakit palagi ka na lang gumagawa ng eksena? Sinabi mo pang mayroon kang ebidensya! P*tang *na mo!”

“Lumayas ka na ngayon! Nandidiri kami sa iyong pagkatao!"

"Paano kami nagkaroon ng isang tulad mo sa aming pamilya..."

“Isa kang walang kwenta!”

Ang lahat sa mga Zimmer ay sinamantala ang sandaling iyon dahil tingin nila ay napahiya sila ni Harvey.

Alam nilang imposibleng maging bagong CEO si Harvey ng York Enterprise, ngunit pakiramdam nila ay minamaliit sila ni Harvey sa sandaling iyon.

“It
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP
Comments (7)
goodnovel comment avatar
Odeiza Naongan
pa unlock po please
goodnovel comment avatar
Merlyn Dichoso
pa unlock namam po
goodnovel comment avatar
Rayan S Capin
kalukuhan lng,yata to,
VIEW ALL COMMENTS

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status