Share

Chapter 8

PALABAS NA SANA si Kendra ng opisina nang makatanggap ng tawag sa Guard. Ipinaalam nito na may sundo siya. Si Dave. 

Nakangiting hinalikan siya sa pisngi ni Dave nang makita siya nito, pero wala siyang maramdamang kakaiba. Napakunot-noo ito pagkatapos siyang halikan sa noo. Tiningnan siya nito sa mata. 

“I knew it! Masama pa rin ang pakiramdam mo. Let’s go! Para makapagpahinga ka na,” seryoso nitong sabi at inakay na siya. 

Pagpasok sa sasakyan ay agad na hiningi nito ang address niya sa Valenzuela at agad naman niyang ibinigay iyon. 

Pinatulog muna siya nito para makapagpahinga. Naging sunod-sunuran lang siya sa binata. Wala siyang lakas na kumontra o umayaw. Sa katunayan, kanina pa niya gustong matulog. 

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP
Comments (4)
goodnovel comment avatar
Almie Osilao
next chapter please
goodnovel comment avatar
Anna Fegi Caluttong
hahaha wag Kang mahiya Kendra normal daw Yan sa first time
goodnovel comment avatar
Analy Ragasa
unlock the next chapter. please
VIEW ALL COMMENTS

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status