Share

Kabanata 914

Kasunod ng tagubilin ni Jasper, isang matinding masamang pangitain ang napagtanto ni Conrad at ng dalawa pa.

Ito ay isang karaniwang takot nang mga tao na nakaugalian ng nararamdaman para sa mga bagay na hindi pa nalalaman.

Ang ekspresyon ni Conrad ay hindi na kakikitaan ng matagumpay na itsura tulad ng dati. Sa halip, ang kanyang mga kilay ay mahigpit na nakakunot at ang kanyang ekspresyon ay sobrang pormal.

Hanggang sa ngayon, wala pa rin siyang ideya kung ano ang plano ni Jasper.

Sa katunayan, nagawa ni Jasper na magbigay liwanag sa mga taong palihim na umaatake sa kanya. Akala ng lahat ay handang gamitin ni Jasper ang pinakatanga at pinaka-pesimistikong paraan para protektahan si Sena.

Sa kabila ng kaalaman na ito ay magiging walang kabuluhan, inilagay pa rin ni Jasper ang kanyang mga pondo sa merkado.

Siguradong napuno ng saya noon ang mga umaatake kay Jasper.

Tumingin si Conrad kay Jasper at naalala kung paanong siya rin ay naging masaya noon.

Kahit paano niya tingnan noo
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status