Kabanata 988

"Ito ay sinasabing, ang merkado ng Sunrise ay bumubuo ng hanggang sa ikatlong bahagi ng ating mga pandaigdigang benta," pagtatapos ni Jasper na may bahagyang pagsimangot.

Tumango si Chad at taimtim na sumagot, “Masasaktan tayo ng husto kung hindi natin ito maayos, Mr. Laine. Kailangan nating lutasin ang isyu nang seryoso at mabilis.”

"Walang dapat lutasin." Umiling si Jasper at desididong nagsalita, "Pansamantala nating isusuko ang merkado sa Sunrise."

Ang mga salita ni Jasper ay ikinagulat ng lahat ng tao sa silid.

"Mr. Laine, ang mga benta at kita sa merkado ng Sunrise ay napakahalaga sa atin. Malaking kawalan ang gagawin natin kung susuko tayo ngayon,” naguguluhang wika ni Chad.

Sumagot si Jasper, “Ito ay isang kalkuladong pag-atake sa negosyo. Ang Sunrise Land ay teritoryo ng kalaban, at ang kanilang kapangyarihan ay makikita sa lahat ng dako. Kung hindi aalisin ang utak nito, hindi sapat ang lakas ng JW na labanan sila nang mag-isa sa Sunrise Land. Hindi ito makatotohanan.

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status