Share

Kabanata 1065

Naging matagumpay ang negosasyon ni Jasper bago ang pagbuo ng pagsososyo.

Pagkatapos ay nagpakilala ang mga eksperto at propesor at nakipagpalitan ng mga tarheta sa kanya. Bawat isa sa kanila, maging ang mga walang kinalaman sa proyekto, ay napuno ng kumpiyansa habang nakipagkamay sila kay Jasper.

Nang matapos ang pulong, bumalik si Jasper sa opisina ng dean kasama si Patrick.

"Dorian, pwede mo ba kaming ipagtimpla ng tsaa?" Si Patrick ay nasa mabuting kalooban. Matapos utusan si Dorian na ipagtimpla sila ng tsaa, bumaling si Patrick para sabihin kay Jasper, "Magagalak kami kung mayroon pang matapang at responsableng kabataan na tulad mo sa bansa, Jasper."

Ikinaway ni Jasper ang kamay niya at ngumiti. “Hindi naman ito malaking bagay. Ginagawa ko lang ang sa tingin ko ay tama."

Napabuntong-hininga si Patrick at sinabing, "Ang mga bagay na ito na itinuturing mong wala lang ay halos imposibleng tagumpay para sa karamihan."

"Huwag kang masyadong mabait, Mr. Marshman, kung hindi, hind
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status