Share

Kabanata 1170

Ang tanging magagawa nila ay panoorin habang si Jasper at Mr. Wilcher ay lalong naging malapit. Maraming tao ang naniniwala na sa init ng ulo ni Prince, walang paraan na matatanggap niya ang maitapon ng ganito.

Nakapagtataka, hindi nagdulot ng gulo si Prince sa kabuuan ng kumperensya. Kumbaga, tinanggap na niya ang papel bilang isang manonood. Tanging ang masasamang tingin lamang nito na tumatama kay Jasper paminsan-minsan ang nagbigay sa kanya.

Sabagay, walang sinuman ang maniniwala na ang tahimik na lalaking ito na nakaupo sa mesang pang-kumperensya ay maaaring magmukhang mayabang tulad ng ginawa niya sa simula ng kumperensya.

Makalipas ang isang oras, natapos ang pagpupulong. Sa labas ng silid kumperensya, kinamayan ni Mr. Wilcher si Jasper at sinabing, “Salamat sa marami mong mga mungkahi, Mr. Laine. Itatala ko at ibibigay ito sa lalong madaling panahon. Sigurado ako na ang opisyal na dokumento ay maibibigay anumang oras."

Ngumiti si Jasper at sumagot, “Ginagawa ko lang ang ba
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status