Sa Rurok ng Tagumpay
Sa Rurok ng Tagumpay
Author: Cold Night

Kabanata 1

Ika 17th ng Mayo 2000

[Ikaw ay nagpadala ng 13666422.19 dollars sa iyong savings card na nagtatapos sa numero na 2022. Ang iyong balanse ngayon ay 13667922.19 dollars. (Commercial Bank)]

Tinignan ni Jasper ang mensahe mula sa kaniyang telepono na nagpapaalala sa kanya ng detalye ng kanyang transaction. Siya ay huminga ng malalim na may bakas ng kasabikan sa kanyang mukha.

Limang buwan ang nakalipas, siya ay muling nabuhay at bumalik sa taong 2020. Sinayang niya ang 40 na taon ng kanyang buhay, pero ang langit ay binigyan ulit siya ng pagkakataon sa upang mabuhay.

Jasper Laine ay nagtatrabaho sa economic industry ng mahigit sampung taon, ay muling nabuhay sa taon ng 2000 na may alaala at kaalaman sa mga mangyayari sa susunod na 20 taon.

Sa kaalaman na hindi niya maaring sayangin ang mga susunod na dekada ng kanyang buhay, si Jasper ay nagsimula ng umaksyon limang buwan na ang nakalipas.

Ginawa niya lahat ayon sa kanyang pagkakatanda base sa mga patok na isyu na nangyari sa bansa noong taon ng 2000-ang mung bean futures na insidente.

Ibinenta ni Jasper ang kaisa-isang pag-aari ng kanyang magulang at ipinasok sa futures market ang halagang $800,000 na pondo na may leverage na 20 times.

Siya ay limang buwan nakaranas ng anxiety at distress.

Sa araw na ito, sinalubong niya ang pagtaas ng presyo ng mung bean sa kanyang alaala. Dahil sa kanyang pagbukas limang buwan ng nakalipas, ang biglaang pagtaas ng presyo ng mung bean ang naging rason kung bakit ang personal na pag-aari ni Jasper ay humigit ng sampung milyon na dolyares.

Malinaw sa kanya na naabot na ng presyo ng mung bean ang hangganan nito. Ito ay magkakaroon ng paulit-ulit na pagbaba ng presyo sa mga susunod na taon.

Samakatuwid, si Jasper ay nag clearance at nag withdraw ng kanyang shares. Nakakuha siya ng $13.66 milyon pagkatapos ibawas ang mga processing fees.

Mula sa $800,000 to $13.66 milyon sa isang araw, si Jasper ay nakamit ang pinansyal na pagsisikap na karamihan ng mga tao ay hindi kayang maabot sa kanilang tanang buhay.

“Pagkatapos ko ibalik ang puhunan at interest, may matitira pang $12.8 milyon. Kung ang kasaysayan ay hindi mababago at lahat ay magiging ayon sa aking alaala, ako ay magkakaroon ng maraming pagkakataon para kumita ng maraming pera. Malamang itong $13 milyon ay magiging… daan milyon o baka bilyon!”

Patuloy niyang tinitignan ng ilang beses ang mensahe ng kanyang transaction. Si Jasper ay tumawa ng ilang malalakas na tawa. Siya ay naging mahirap, kawawa at baon sa utang sa kanyang buong nakaraang buhay. Bawat araw na lumilipas ay pakiramdam niya na para lamang mabayaran ang kanyang utang. Araw man ang lumipas pero sa kanyang pakiramdam ay taon na. Gayon pa man, lahat ay nagbago na ngayon.

Dahil siya ay naging mahirap at kawawa sa buong nakaraang buhay niya, kailangan niya kumita ng maraming pera sa buhay na ito.

Gusto niyang maging masaya ang kanyang mga magulang matapos nila mag retiro upang makabawi sa kanyang mga pagsisisi noong nakaraang buhay niya.

Ngunit, hindi siya pwede maging masyadong masaya ngayon. $13 milyon ay hindi maliit na halaga, pero hindi sapat para sa mga mayayaman na tao.

Bago siya maging malakas, kailangan niyang tiisin lahat at maging magaling upang makamit lahat ng kita sa lahat na pwedeng maging oportunidad. Kailangan niya kumilos ng mahinahon at panatilihin na hindi makilala ng karamihan.

Habang si Jasper ay abala sa pag-iisip ng mga pang pinansyal oportunidad para sa hinaharap, may kumatok sa pinto.

“Jasp, ang aking nanay ay gusto ka papuntahin ng bahay para mag hapunan.”

Ang ngiti ni Jasper ay biglang naglaho nang makita niya ang magandang babae sa nakatayo sa labas ng pintuan. Ito ang kanyang nobya at magiging asawa, Penelope Hunt.

“Hindi ako pwede,” sagot ni Jasper sa matatag na tono.

“Hindi ka pwede?”

Si Penelope ay nakatulala kay Jasper.

Simula ng sila ay maging magkakilala, si Jasper ay sobrang mahal at desidido sa kanya. Pumapayag siya sa lahat ng hiling at pinapakita ang kanyang pagkagusto sa babae sa tuwing sila ay nagkikita. Ngunit, parang ibang tao siya ngayong araw.

Dahil nasanay siya kung paano siya tratuhin ni Jasper, ang pagbabago ng pagtrato sa kanya ay sobrang kinalungkot ni Penelope. Naging seryoso ang kanyang ekspresyon. “Gusto ng aking nanay na pumunta ka sa bahay para mag hapunan tapos sasabihin mo sa akin na hindi ka pwede?!” pasigaw niyang sagot.

Si Jasper ay tumawa lamang. Matapos lahat ng pinagdaanan niya sa nakaraang buhay, alam niya kung ano ang intensyon ng babae.

“Kalimutan mo na ang hapunan. Akala mo wala akong alam sa lahat? Gusto ng nanay mo na pumunta ako para pautangin ang kapatid mo, ‘di ba?” tanong niya.

Nag-iba ang ekspresyon ni Penelope. “Paano mo nalaman?” tanong niya.

“Alam ko lahat! Alam ko din na ang kapatid mo ay nakabuntis ng babae at pinilit niyang ipalalag ito. Muntik na ito mamatay at gusto siya pagbayarin ng $300,000, tama?” si Jasper ay ngumisi.

Tinignan siya ni Penelope ng masama. “Siya ay kapatid ko, at tayo ay magpapakasal na. Bakit masyado kang makwenta sa napakaliit na halagang pera?” tanong niya.

“Maliit na pera? Ang hinihingi mo ay $300,000! Alam mo ang estado pang pinansyal ko. Ang mga magulang ko ay mga magsasaka lamang. Nag trabaho sila ng maigi ng buong buhay nila para mabili itong bahay kung saan tayo titira pagkatapos natin ikasal. Kakasimula ko pa lang magtrabaho. Saan ako kukuha ng $300,000 para sa iyong kapatid?” galit na tanong ni Jasper.

Pwede mo ibenta yung lumang bahay sa probinsya ng magulang mo. Hindi iyon kamahalan pero sapat na para makakuha tayo ng $300,000.” sinabi ni Penelope ng walang halong emosyon.

“Baliw ka na ba?”

Ito na ang pangalawang beses na narinig niya ito sa kanya, dahil sa kanyang nakaraang buhay, walang pagbabago ang galit ni Jasper.

“Doon titira ang aking magulang pag sila ay nag retiro na. Saan sila titira kung ibebenta mo ang bahay nila?” tanong niya.

Kuminang ang mata ni Penelope. “Pwede silang umupa muna o tumira sa atin pansamantala,” sagot niya.

“Tumira sa atin”

Nangutya si Jasper. “Mga matatamis na salita galing sa iyo. Noong nakaraan na taon, pumunta si tatay dito sa syudad para magpagamot sa kanyang sakit at tumira sa atin ng tatlong araw. Pinaghugas mo si nanay ng paa mo araw-araw tapos bibisitahin si tatay isang beses sa isang linggo sa ospital. Hindi ka nga makatagal ng tatlong minuto. Sabihin mo sa akin bakit. Yung kalusugan ba ng tatay ko hindi ba kasing importante ng teatime appointments mo?”

Si Jasper ay lalong nagalit sa patuloy niyang pagsasalita. Ayaw niya si Penelope, pero mas ayaw niya ang sarili niya sa kanyang nakaraang buhay.

“Tama na, Jasper Laine!”

Hindi maganda ang ekspresyon ng mukha ni Penelope. “Hinihingi ko lang magbigay ka ng pera para sa nakababata kong kapatid. Gusto mo ba siya makita sa korte? Siya ay nakababata kong kapatid!” pasigaw niyang sagot.

“Siya ay tang in* mong kapatid, hindi sa akin. Ano ang kinalaman ko dito?!” sigaw ni Jasper.

“Sige pala!”

Tumawa si Penelope. “Sinasabi ko na nga ba, walang maayos na lalake dito. Iyan lang ang masasabi ko ngayong araw. Kung hindi mo kami mabibigyan ng $300,000, maghiwalay na tayo! ‘Wag na din tayong magpakasal!” sinabi niya ng walang halong sigla.

Tumawa lang si Jasper matapos marinig ang kanyang mga salita.

Sa kanyang nakaraang buhay, ginamit lang siya ng pamilya ni Penelope ng sampung taon pagkatapos nilang ikasal.

Ang nakababatang kapatid ay naging mas malala matapos ang insidente ng pagpapalaglag. Ginawa niya lahat mula sa pagiging lasinggero, pumasok sa mga kalokohan pati pagsusugal.

Pinilit siya ni Penelope na magbayad ng utang ng kanyang kapatid. Ito ang naging rason kung bakit siya nanatiling mahirap sa buong nakaraang buhay niya.

Si Penelope Hunt ay wala naman tunay na pagmamahal para sa kanya. Nakita niya lamang ito upang gamitin.

Noong kasal nila, tumingin lang siya sa mga magulang ng lalake dahil sa simpleng kasuotan nila at hindi niya ito pinapasok sa venue. Hindi man lang niya naisip na nagbenta ang mga magulang ng mga pang bahay ng kagamitan para lamang makapag ipon sa kasal.

Hindi din nagpunta si Penelope sa burol ng mamatay ang magulang ni Jasper.

Nagkaroon din sila ng pagtatalo at ilang beses niya sinampal ito sa harap ng maraming tao. Lahat ng ito ay dahil sa pag mamaliit niya sa magulang ng lalake dahil sa pagkamatay ng kalunus-lunos at pag iwan ng ilang dolyar na utang dahil sa upa.

Habang iniisip ang nakaraan, kinuyom ni Jasper ang kanyang kamao at huminga ng malalim. Ang ekspresyon ng kanyang mukha ay naging malamig at matigas.

Dahil ang langit ay binigyan siya ng isa pang pagkakataon mabuhay, hindi lang ang pagyaman ang gusto niya makamit, gusto niya rin magkaroon ng bagong simula sa buhay.

“Tang in*, maski sa mga mata ko ay hindi ka magiging kasing halaga ng $300. $300,000? Alis!”

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status