Share

Epilogue (Part 1)

Epilogue (Part 1)

“Dadalhan kita mamaya ng lunch sa office,” wika ni SK kay Alejandro habang inaayos niya ang necktie nito. “May request ka ba?”

“Anything from you, made by you is always especial.” Panay ang p ahalik-halik nito sa kanya habang ang mga kamay ay nakapulupot na naman sa kanyang baywang. “Kiss me, Misis.”

Mahina siyang tumawa at inilapat ang mga kamay sa necktie ng asawa bago siya tumingkayad para salubungin ang bibig nito.

Dampi lang sana ang ibibigay niya kaya lang ay kinabig ni Alejandro ang batok niya at sinabisab ang kanyang mga labi. Nanghihinang kumapit na rin siya sa batok nito at tumugon sa mga atake ng labi nitong inuubos ang lakas niya.

“Don’t want to go to work,” bulong nito nang pakawalan ang kanyang bibig. Pinasadahan naman ng labi nito ang kanyang pisngi pababa sa kanyang leeg. Hindi pa yata nakontento sa dalawang round nila kaninang umaga at gusto pang umisa.

“Hinihintay ka na ng mga b
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP
Comments (96)
goodnovel comment avatar
Alyen Malabo
pls unlock
goodnovel comment avatar
Alyen Malabo
unlock pls
goodnovel comment avatar
Alyen Malabo
pls unlock
VIEW ALL COMMENTS

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status