Share

Kabanata 9

"Nice!" sigaw ni Robin habang pinapalakpakan niya si Mara na hindi man lang maka-shoot ng bola sa ring.

Huminto siya sandali at inihagis ang bola sa pilyong binata.

"Bakit?" nakangising aniya sabay umupo iti sa sahig.

 

"O bakit? suko ka na kaagad?" saad pa niya, sabay tumayo na ito at lumapit sa dalaga.

 

"Kung suntukan lang 'yan, paniguradong mas nakakalamang na ako sa'yo ngayon." Tugon niya pero ningisian lang siya nito.

 

"E 'di kung gano'n subukan natin." Pagkasabi niya ay napaangat naman ng ulo si Mara at nakatingin sa kaniya.

 

"Nagbibiro ka lang hindi ba?"

"Akala ko ba doon ka mas magaling?"

"I mean, hindi ka ba magsisisi sa desisyon mong 'yan?"

"Well, sasagutin ko lang 'yan kapag nakita ko ang resulta." Aniya at bigla siyang sinungaban ng sipa sa paa ng dalaga pa-slide, kung kaya't mabilis na natumbas si Robin sa sahig.

"Sabi ko
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status