Ang Propesiya

This is what Angelo had seen that night after the crumbling of thunders and lightnings.

"Sa muling pagtatago ng araw sa buwan, ang kalangitan ay mayayanig

Masasadlak ang lahat sa isang trahedyang walang kasing bagsik.

Magtutuos ang liwanag at ang dilim sa isa pang pagkakataon

Titigil ang oras at ang lahat ay hihinto, dadagundong ang katapusan

Dadanak ang dugo sa lahat ng dako, walang ligtas sa darating na salot

Sisibol ang isang digmaang nagmula sa walang hanggan

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status