Chapter 6

Tanghali na nang magising si Gregor.  Masakit ang ulo sa sunod sunod na gabing puyat at pag-inom.  Lumabas siya sa balkonahe at tinanaw ang paligid ng resort.  Kailangan niya nang makausap ang kapatid tungkol sa problemang kinakaharap.  Sa dalawang araw niya dito ay si Martina lang ang inatupag niya.

He smiled at the thought of her.  His innocent little witch na muling pumukaw sa pagkatao niya pagkatapos ng mahabang panahon.  At hindi pa niya naramdaman ang ganoon sa kahit sinong babae.  Mamaya ay ihahatid niya ito pauwi para makilala ang pamilya nito.  Tatapusin niya na ang relasyon nila ni Lenny na wala namang pinatunguhan.  He would do everything to make Martina his girlfriend. 

Officially.

Kumatok siya sa maliit na opisina ng kapatid na kasalukuyang nag-aasikaso ng kung ano anong papeles sa mesa nito. 

"Dalawang araw ka na dito, akala ko'y hindi mo

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status