Chapter 10

"Hindi mo ba ako ihahatid?" tanong ni Lenny sa kanya nang bumaba ito kinabukasan nang nakabihis na.  Siya rin ay nakahanda na sa pagpasok at humihigop na lang ng kape.

"Ihahatid kita sa opisina at ibibilin kay Adrian," sagot niya.  "Are you ready?"

"Yes.  Hindi ba talaga ako puwedeng sumama sa 'yo sa meeting mo sa labas?"

Alam niyang may kinalaman sa nangyari kagabi ang pag-uungkat nitong muli na sumama sa lakad niya ngayong umaga. 

"Sure.  Sa bangko lang naman ako pupunta," aniya.  "Kung magiging maayos ang pakikupag-usap ko sa manager, makakapunta tayo kaagad sa opisina."

Isang linggo na ang paghihintay niya sa approval kaya't minarapat niya ngayon na puntahan na lang ang manager ng banko.  Baka mas mapapabilis ang approval niyon kapag personal niyang finallow-up.  Alas nueve nang umaga nang dumating sila sa banko at humingi ng meeting sa manager.&

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP
Comments (1)
goodnovel comment avatar
Jhenn Gumata
thank you po miss weng sa update..i love all your story......️......️......️......️...
VIEW ALL COMMENTS

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status