Share

CHAPTER 14

"What a beautiful day!" sabi ko saka nag inat.

It's been three days since Fauve and I are officially together. Simula noong naging kami, halos hindi na kami mapaghiwalay na dalawa.

I also noticed that I've been distancing myself with Jungle these days. Mas nabibigay ko na ang lahat na atensyon ko kau Fauve. Kahit na nagbabasa lang naman ako ng libro, siya talaga kasama ko.

Bumangon ako at ginawa ang mga dapat kong gawin bago lumabas.

"Good morning, Milady," bati niya sa akin pagkalabas na pagkalabas ko palang.

He's standing outside the door of my cabin. As usual, he's wearing his all black outfit that made him look hotter.

He smiled at me when he noticed that I am checking him out.

What a good start of a day.

"Good morning," bati ko din sa kanya saka naglakad palapit sa kanya at niyakap siya.

"You smell so good in the morning," he whispered while burying his face on my shoulder.

He also smell good in the morning. Wala namang bago. I may sound like I am so obsessed with him bu
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status