Share

Chapter 27

Chapter 27: You can't hide and run from me

"LET us all welcome, Attorney Mikaela Perez!"

Napangiti ako ng malaki nang mabanggit na ang pangalan ko ng emcee at kaagad na tumayo. Ito na ang pagkakataon upang maipaliwanag ko ang sarili ko.  Napalibot ang mata ko sa mga tao sa harapan. Naroon sina ate, Shzane, Galand, Sean at katabi nila ang ilang-daang tao na naghihintay din ng sasabihin ko.

Kapansin-pansin din ang pagliwanag ng paligid dahil sa sunod-sunod na flash mula sa camera ng media. At ngayon, sigurado akong naka-ere ang pangyayaring ito sa buong bansa.

Bukod pa rito, nakakatuwa na umattend ang Presidente upang personal akong pasalamatan sa harap ng mga tao. Kasama ko s'yang nakaupo sa stage.

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status