Share

Chapter 6: The Love Story of Novie

Chapter 6

              Habang nag hihintay siya ng masakyang bus biglang may nagbusina sa likuran nito. Nang lingunin niya, nakita nito si Justine na nakaparada sa tabi at abot tenga ang ngiti ng kaibigan. He was wearing a plain white pulo shirt na tinupe hanggang siko. Sumenyas ito sa kanya na sumakay at agad naman siyang pumasok sa loob ng sasakyan.

Pagkaupo ni Novie nahagilap nang kanyang mata sa side mirror si Jingky sa di kalayuan at nakatingin sa dereksyon nilang dalawa. Hindi na niya pinagtuunan nang pansin dahil baka nagkataon lang na nandiyan din siya sa mga sandaling iyon.

‘’You are good damn handsome!’’ bigla niyang nasabi sa kaibigan na ikiginagulat naman ng lalaki.

‘‘Sira! That was random! Ikaw nga tong parang prensesa sa fiction story eh, ang ganda mo kaya tsaka bagay na bagay sayo iyong damit na suot mo.&rsquo

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status