Share

OBOAM #6

CHAPTER SIX :

Drift

Kinabukasan, gumaan na ang pakiramdam ko. Maayos ko pa ring nagagawa ang pagtitinda. Kahit na binabaha ng pangamba, pinapatungan ko naman ang kaginhawaang binibigay sa akin ng mga ngiti dito sa palengke.

"Mukhang matamlay ka ngayon?" Napatingin ako sa babaeng nagsalita.

I gave her a warm grin. "Medyo may iniisip lang po pero hindi naman ganoon ka seryoso."

"Kanina pa tumitingin sa 'yo si Jonas, oh." Inginuso niya ang binatang biglang inilihis ang tingin nang mapansin kaming dalawang tinatanaw siya, inayos ang banyera ng mga isda.

"Mukhang magkasing-edad lang po kami. Nag-aaral pa ba siya?"

Ngumiti siyang may gustong ipunto. "Parehas kayong pumapasok ng sabado at linggo, balita ko malapit na 'yang matapos. Accountancy yata. Type mo?" mabilis niyang tanong.

"Hala, hindi po."

Umalingawngaw ang kaniyang halakhak. "Bakit ka nga pala hindi nagbo-boyfriend? Sayang ang ganda mo. Ma
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status