Share

OBOAM #11

CHAPTER ELEVEN :

Endearment

"Focus-group discussion na lang?"

Ma'am Koral question kept bugging me after three prospect, out of nowhere, declined to be interview. Tatlo silang sunod-sunod na humindi without specific reason at all. Ngayon pa kung kailan dapat nasa iisang lugar na kami at nagsisimula na sana akong magtanong.

Tulala kong dinadaanan ang tahimik na hallway, walang kahit ni isang estudyanyte. Balak ko sanang sabihin kay Ma'am ang nangyari but I hesitated, it was bound with my responsibilities kung bakit sila umayaw and also maghanap rin ng papalit.

Mariin kong iniisip kung sino-sino pa ang pwede kong kunin to fill in the gap.

"'Yong sila manong kaya na tambay sa looban? Pwede rin."

Kaya nagmadali akong tinahak ang daan papuntang gate.

Napakunot kaagad ang noo ko nang mapansin ang ingay na nauulinigan sa malapit. And in my surprise, nahagilap ko ang ilang pares ng mga kabataang busy sa paggawa
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status