Share

Chapter 12

Marami pang natuklasan si Liana tungkol sa totoong pagkatao ni Henry, because Mrs. Enriquez never stops talking about her son.

Kung hindi nga lang siguro sila nagkakilala sa ganoong sitwasyon noon ni Henry, may palagay siyang magiging iba ang pakikitungo nito sa kanya. However, she cannot turned back the clock. Nangyari na iyon at hindi na magbabago pa ang uri ng pagtingin nito sa kanya.

She will always be a wh*re on his eyes.

Paglabas nila sa supermarket ay kaagad silang tinulungan ni Henry sa kanilang mga pinamili. He put everything at the back of his car. Manaka-naka’y sinusulyapan ito ni Liana.

She really can’t believe na may iba pang katauhan si Henry bukod sa ipinapakita nito sa kanya. And somehow, nahiling niya na lang na sana ibalik na lang nito iyon.

Hindi naman kasi bagay dito ang magsungit. Pero kahit na masungit ito at laging magkasalubong ang mga kilay, gwapo pa rin naman ito.

Nangiti si Liana sa sarili.

“Why are you smiling?” kunot-noong tanong ni Henry sa kanya na hindi
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status