Share

Kabanata 32

I wasn't even able to utter a single word while eating our breakfast, even though it's not really my first time eating together with them, but I still felt that I should not be here. Kung hindi lang sana ako pipilitin ni Tito Sander kung tatanggi ako sa bawat aya niya ay wala talaga akong balak na sumabay.

I was about to stood up, when Tross went to my back to push back my chair. Nagulat ako doon at narinig ko ang munting ubo ni Madame Brigitte. Sumulyap ako sa kanya na napahinto sa pagkain at nakakunot ang noong nakatingin sa kanyang plato. It was obvious that he was making his move, and darn it! In front of these people.

Cassandra was looking at me intently like I made some kind of mistake, Tito Sander seems okay and nothing happened.

Sumulyap ako kay Tross na s

Locked Chapter
Ituloy basahin ang aklat na ito sa APP

Kaugnay na kabanata

Pinakabagong kabanata

DMCA.com Protection Status