Share

Chapter 6

"HOW dare you, Froilan!" Gigil na naibato ni Hannah ang hawak niyang cellphone. Tumama iyon sa pinto ng kuwarto niya.

Hindi pa nga siya nakaka-move on sa ginawa nitong panloloko sa kanya, ito na naman at inilagay siya nito sa isang sitwasyon na puro kasinungalingan.

Sobrang napakasakit na hindi man lang niya naisip na magagawa sa kanya iyon ng lalaking minahal niya. Kung siya nga ay nanatiling tikom ang bibig sa panloloko nito sa kanya upang huwag madungisan ang pagkatao nito lalo na sa showbiz, dahil kahit sinaktan siya nito inalala pa din niya ang career nito. Tapos ngayon, ito ang magiging kapalit sa pananahimik niya?

Hindi siya makakapayag!

AGAD na ine-off ni Amor ang tv ng makita ang anak na pababa ng hagdan. Ayaw niyang makita ng anak ang mga nasa celebrity news.

"Good morning ma," bati ni Hannah sa ina. Humalik muna siya sa pisngi ng ina bago muling nag salita. "Bakit ine-off mo ang pinapanood mo ma?"

"Ha? ah eh," agad na nag-isip si Amor n

Locked Chapter
Ituloy basahin ang aklat na ito sa APP

Kaugnay na kabanata

Pinakabagong kabanata

DMCA.com Protection Status