Hopeless

Depths: 15

I don't believe this, I don't want to.

This is unbelievable. I can't think right. This was all of a sudden.

Sa sarili 'ko, alam 'kong kaya 'ko na kung mawawala man si Alen palayo sa akin pero ang pagkawala ni Nanang Swela parang biglaan naman. 

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

DMCA.com Protection Status