Owned by the Devil
Owned by the Devil
Author: Minchin
Prologue

"Kung ano mang binabalak mong gawin, itigil mo na. Wala akong gusto sayo at wala akong balak na magustuhan ka." Matalim na sabi ni Jeanna.

Kaninang-kanina niya pa pinagtitimpihan ang lalaking ngayon ay nakangisi lang sa kanya. Buong katawan na niya ay nanginginig sa pagkamuhi para dito. Kahit na ano naman yata kasing sabihin niya, wala lang ang lahat para dito dahil hindi man lang natinag ang ngising iyon. Ang ngising malademonyo.

Napailing ang binata. "Jeanna, Jeanna, Jeanna." Isang halakhak ang pinakawalan nito. "Sa tingin mo, naniniwala ako sayo?"

Nanigas ang panga niya sa pagpipigil. Kung pwede lang ay sinampal na niya ang binata, pero alam niyang mas lalo lang siyang hindi makakaalis dito. Lalo na ngayon at nasa mga mata ang pagnanasa nito sa kanya. Ang mga matang pinaghalong sa anghel at sa demonyo. Bagay na bagay sa napakagulong pag-iisip ng binata. Bagay na bagay sa maitim na budhi nito, at ayaw man niyang aminin, bagay na bagay sa gwapo nitong mukha.

"Wala kang gusto sa akin at wala ka ng balak pa na magustuhan ako." Pag-uulit ng binata na akala mo nandidiri sa mga salitang inulit.

Nanginginig siyang tumango. Tila umurong na ang lahat ng lakas ng loob niyang makipag-usap sa nilalang na ito. Alam na niyang nawalan na ng punto ang pakikipagtalo niya dito. Ang kaninang pagkamuhing nararamdaman niya ay napalitan na lamang ng pagkapagod sa mga nangyayari.

Isang nakakalokong ngiti ang gumuhit sa magandang labi nito. "Jeanna de Lara. Hinding-hindi ako magsasawang ulitin 'to." Naglakad ito papalapit sa kanya at maingat na hinawakan ang kanyang pisngi. "You are marked as mine. I own you. Mine only, mine alone. Mine."

Doon na siya napaluha.

Wala na siyang magagawa. Wala na siyang kawala. Wala na siyang takas.

She's owned by the devil—and she knows that perfectly.

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status