Share

Chapter 40: Love and Kisses

WARNING: MATURE CONTENT AHEAD.

-

CONAN’S POV

“Ano na? Shoot your question.” Untag ni Cali nang sandaling balutin kami ng katahimikan. Ako na nga pala ang sunod na magtatanong sa kanya pero saglit na nawagtik sa isipan ko iyon dahil ang lapit-lapit niya sa 'kin.

I was enjoying the moment just by staring at her lovely face. Kahit may katapangan ang awra niya, pakiramdam ko ay siya pa rin ang Cali na nakilala at minahal ko noon.

Umangat ang kamay ko para sapuin ang panga niya at bahagyang iangat iyon para magtama ang paningin naming dalawa. There's nothing in her eyes but pure innocence. Maaliwalas din ang ekspresyon ng kanyang mukha. I can stare at her all day. Hindi ako magsasawa.

“Sinabi mo noon... that night of your graduation, nagpunta ka sa unit ko.” Marahan kong umpisa at naramdaman ko ang paghigpit ng hawak niya sa balikat ko. Itinigil ni

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP
Comments (1)
goodnovel comment avatar
Airen Dramayo
author update plss
VIEW ALL COMMENTS

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status