Share

Chapter 14: Drunken

CALI’S POV

“Why are you still not prepared, Cali?” Tanong ni Kaiser nang mapadaan siya sa kwarto ko noong araw na iyon. May pag-aalangan ko siyang nilingon, nagdadalawang-isip kung sasabihin ko ba ang gusto ko o hindi. Nakabihis na siya ng pormal at handa na sa lakad namin. Napakagwapo niya sa itim na suit na iyon. Tuluyan siyang pumasok sa loob ng kwarto ko at naupo sa mahabang sofa na katapat ng kama ko kung nasaan ako nakaupo. 

I started fidgeting my fingers as he stared at me, patiently waiting for my answer. “Pwede bang hindi na lang ako s-sumama?” Napakagat ako sa ibabang labi nang hindi napigilan ang pagkautal. 

He knotted his brows, obviously found me strange at all. “At bakit hindi? Are you sick?” Biglang napuno nang pag-aalala ang mukha niya. 

Mabilis akong umiling. “Hindi naman. Ayaw ko lang talaga sumama. Tsaka, inaantok pa ako.” Palusot ko. 

“Are you avoiding Conan?”

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status