Chapter 43

  ABOT–ABOT ang kaba sa dibdib niya habang lulan ng sasakyan. Sari–saring emosyon ang naglalaro sa diwa niya ng mga sandaling iyon. Batid niyang pagpapatiwakal ang gagawin niyang ito. Pero nungkang magbabago ang isip niya. Kung ito lang ang paraan para maisalba ang buhay ng kapatid niya ay walang pag–iimbot na gagawin niya at hindi na mag–iiba ang isip niya. 

  

  Mahal na mahal niya ang kapatid at hindi maaatim ng kunsensiya niya kung may mangyayaring masama rito. Kasalanan din naman niya. Ilang beses siyang binalaan ng taong nasa likod nito pero hindi siya nakinig. Hindi siya nadala sa halip ay binaliwala niya ang mga threats sa kanya dahil inuna pa niya ang sariling kaligayahan. 

  

  And now her identical twin sister is facing the consequences. Damn her! There was no one to blame but herself. It was all her fault! Paulit-ulit niyang senisermunan ang sarili sa loob ng sasakyan. 
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status