PLEASURE

PLEASURE

By:  BlueMoon  Completed
Language: Filipino
goodnovel16goodnovel
10
16 ratings
53Chapters
34.8Kviews
Read
Add to library

Share:  

Report
Overview
Catalog
Leave your review on App

Billionaire Michael Valdemore got everything he wants including women. No one will dare to say no to this hunk and handsome bachelor—until the accident changed his life—forever. Mrs. Valdemore took an action and hired a private nurse to look after him. He was so proud and arrogant to accept his mother’s will, and none of those nurses stay with him within 24 hours. But everything changes when he met Thalia Colantes. His pig headed private nurse. He showed her his nasty and lordly manners, but the woman didn't scare him. In fact, Thalia was the reason why he pursued to be able to walk again. She made him comprehend how lucky and grateful he was as she made him realized that living alone without her by his sides will be the end of the world. He fell in love with her witty, sense of humor and the beauty she had in and out. He thought everything was doing fine between the both of them, but all of sudden Thalia left him. But through his power and money he found her and make it up with her. They thought everything would be all right. But Thalia received an unregistered phone call from an unknown caller. Her twin sister, Vanesa was missing and Kristina Montalban—Michael’s ex–girlfriend and Victor Pangilinan— who was responsible of Michael’s car accident six months ago in Europe, were both responsible for her twin sister’s abduction. In order to save her twin sister Vanesa, she has to exchange herself. Victor wants revenge against Michael as for Kristina, she had no plan of letting them both escaped. The woman wants her die along with her sister, but all of sudden Michael and his friends, Leon Miguel and Enrique came to rescue them.

View More
PLEASURE Novels Online Free PDF Download

Latest chapter

Interesting books of the same period

To Readers

Maligayang pagdating sa aming mundo ng katha - Goodnovel. Kung gusto mo ang nobelang ito o ikaw ay isang idealista,nais tuklasin ang isang perpektong mundo, at gusto mo ring maging isang  manunulat ng nobela online upang kumita, maaari kang sumali sa aming pamilya upang magbasa o lumikha ng iba't ibang uri ng mga libro, tulad ng romance novel, epic reading, werewolf novel, fantasy novel, history novel at iba pa. Kung ikaw ay isang mambabasa, ang mga magandang nobela ay maaaring mapili dito. Kung ikaw ay isang may-akda, maaari kang makakuha ng higit na inspirasyon mula sa iba para makalikha ng mas makikinang na mga gawa, at higit pa, ang iyong mga gawa sa aming platform ay mas maraming pansin at makakakuha ng higit na paghanga mula sa mga mambabasa.

Comments
user avatar
Ailasor Varona Semillano
Ms writer until 51 chapter Lang walang na Ito next chapter ending na story mo ito...
2023-01-05 12:10:17
0
user avatar
Gemma Ibabao
wala na bang update ito sayang naman?
2022-05-07 17:13:29
1
user avatar
Añonuevo Jennevie Castro
super ganda ng story,i love it.
2021-10-29 16:32:25
1
user avatar
Nethskie Garcia
kylan nxt?
2021-09-04 22:05:09
1
user avatar
fairy
Next please!
2021-08-10 14:49:32
1
user avatar
Karen
Can’t wait to finish this! I’m so loving it!
2021-06-23 22:07:50
2
user avatar
Jenny
I love it! Next chapter please! 😍🥰
2021-05-24 12:27:29
1
user avatar
Jenny
I love it! Next chapter please! 🥰😍
2021-05-24 12:27:01
1
user avatar
Jenny
I love it! Next chapter please! 🥰😍
2021-05-24 12:27:01
1
user avatar
Jenny
I love it! Next chapter please! 🥰😍
2021-05-24 12:27:00
0
user avatar
Jenny
I love it! Next chapter please! 🥰😍
2021-05-24 12:27:00
0
user avatar
Jenny
I love it! Next chapter please! 🥰😍
2021-05-24 12:27:00
0
user avatar
Jenny
I love it! Next chapter please! 🥰😍
2021-05-24 12:26:57
0
user avatar
Jenny
I love it! Next chapter please! 🥰😍
2021-05-24 12:26:55
0
user avatar
Jenny
I love it! Next chapter please! 🥰😍
2021-05-24 12:26:53
0
  • 1
  • 2
53 Chapters
Chapter 1
          Halos mawalan ng ulirat ang mag-iisang oras pa lang na private nurse na ipinadala ni Mrs. Valdemor sa anak nang sigawan ito ni Michael at itapon ang dala-dala nitong gamot. Mabuti na lamang at naging alerto ito at maagap na naiwasan ang lumipad na tray.              “Sir, kailangan n'yo—”             “Are you deaf?! Don't you hear what I've said? Get the fuck out of my room, now!” Muling umalingawngaw sa loob ng silid ang boses ng binata. “I don't need anyone. Get out!” galit na singhal pa ni Michael na nagpatindig ng balahibo ng nahintatakutang nurse.             Taranta itong lumabas ng silid at mabilis na kinuha ang mga gamit na hindi pa nagagalaw pagkatapos ay walang lingon lumabas ito ng malaking mansion na pag-aari  ng masungit na lalaki.            
Read more
Chapter 2
                                Humahangang tiningala ni Vans ang malaking mansyon na pinagdalhan sa kanya ng driver ni Mrs. Valdemor. Humugot ng hangin sa dibdib ang dalaga bago pumasok sa bakal at higanteng tarangkahan.  She could feel the rapid beats of her heart, Kinakabahan na 'di niya mawari. Kung pagbabasehan niya ang kuwento ng mga kapwa niya nurses na unang ipinadala ni Mrs. Valdemore ay ubod ng kaguwapuhan ang anak ng ginang subalit beast naman daw ang ugali nito. But of course, she knew the guy already. Bukod sa pagiging tanyag na racer at super yaman nito ay pinsan buo pa ito ng asawa ng ate Dhalia niya. She swallowed hard. Hindi naman siguro siya pagsusungitan ng lalaki dahil parte ng Valdemore ang kapatid niya?      Kahit paano ay nakaramdam siya ng kapanatagan sa pakaisi
Read more
Chapter 3
                               “I don't need anyone! Ilang beses ko  bang dapat sabihin 'yan sa inyo. Ma? At kung kakailangan ko man, nar’yan naman si Duwarte para alalayan ako. And I have sixteen maids in this damn house for christ’s sake!”         “Hindi oras-oras ay naririto si Duwarte, hijo. What if you—”              “Well, I’m pretty sure that I can manage. Hindi ko kailangan ng aalalay sa akin!" nakatiim ang mga bagang piksi niya.         "I'm still your mother, Michael. Nag-aalala ako para sa'yo at sa kalusugan mo. Makakabuti sa'yo kung magkakaroon ka kasama para mapabilis ang iyong paggaling. Please son, huwag mong pairalin ang tigas ng ulo mo."  nanatiling mahinahon ang tinig nito.          &n
Read more
Chapter 4
                                        MAAGANG gumising si Thalia hindi upang lisanin ang mansion kagaya ng kagustuhan ng masungit na lalaki bagkus ay para makabawi sa nagdaang gabi.          At ano sa akala ng lalaking iyon? Na aalis siya ng gano’n lang kadali? Kung ang mga nauna sa kanya sa posisyong ito ay nasindak nito puwes siya ay hindi! Nagkakamali ang guwapong masungit na iyon ng inaakala dahil hindi niya lilisanin ang mansyon. Hindi siya aaalis!           Sayang naman ang dubling sasahurin niya pagnagkataon. Hindi na nga siya nakatulog ng maayos dahil imahe ng lalaki ang nakikita niya kahit saan niya ibaling ang paningin. Idagdag pa ang pag-iisip niya sa malaking halagang malilikom niya sabtrabahong ito.     
Read more
Chapter 5
    Michael was so pissed when he woke up in the morning with the presence of his unwelcome private nurse in his room. What the heck she was doing in his room at this hour?      Walang sinoman ang nangahas na pumasok sa silid niya, isa man sa mga kasambahay niya dahil sa takot ang mga ito na mawalan ng trabaho. Maging si Dagz na kanyang tapat na tagasunod at kanang kamay ay hindi maaaring pumasok na wala ang kanyang pahintulot.       Isang kalapastanganan ang paglabag sa kanyang kautusan. But this woman entered his room without his permission. Hindi lang ito pumasok sa silid niya bagkus ay inisturbo pa nito ang tulog niya at binuksan ang lahat ng kurtina that rose his temper even more. Pero hindi man lang nabahala ang babae sa kabila ng galit niya.       He was really enraged
Read more
Chapter 6
           Mabilis na bumangon si Tinker buhat sa pagkakadagan niya kay Michael kahit may bahagi ng pagkatao niya ang gustong manatili sa ibabaw ng lalaki. Inalalayan niya itong makatayo at sa pagkakataong iyon ay hindi niya maiwasan huwag lalong pamulaan ng mukha nang mapatingin sa bahaging kaselanan nito.        Oh dear Lord! Pinaparusahan ba ng diyos ang inosente niyang mga mata? Bakit hindi niya magawang sawayin ang sarili na huwag mapatingin sa bumubukol nitong hinaharap? Oh god!    Eh bakit? Sino ba naman ang kalahi ni Eba ang hindi maapektuhan at mawawala sa tamang katinuan kung masamyo at madama niya ang init ng katawan ng greek god na katulad ng kanyang pasyente? Sinong hindi sisilaban ng init ng makamundong tawag ng laman kung maramdaman niya sa puson niya ang katiga
Read more
Chapter 7
       NAPABALIKWAS ng bangon si Thalia na kamuntikan pa niyang ikahulog sa kama nang biglang tumunog cellphone niya.     Nagmamadaling isinuot niya ang slipper pagkatapos ay inayos ang sariling repleksyon sa salamin. At nang makontento ay lumabas na siya ng silid.      Ang totoo ay sinadya talaga niyang i-set ang alarm na iyon para siya na mismo ang maghatid ng hapunan ni Michael sa loob ng silid nito. Tatlong araw na kasi niya itong hindi nakikita. Itanggi man niya sa sarili ay nasasabik na siyang makita ang lalaki.        The last time she saw him was the day she accompanied him into his room, pero pinalabas din nang huli. Weird. She lived in his castle pero hindi naman niya ito nakikita. Maaga itong umaalis at late na rin kung umuwi ng mansion. She could even imagined how exhausted her employer, boss, sir, senyor, patient, whatever kung ano man ang dapat niyan
Read more
CHAPTER 8
    “GOOD morning, sir.”     Halos magkapanabay na bati ng mga empleyado sa CEO ng kompanya, ngunit walang nakuhang sagot ang mga ito mula kay Michael. Hindi man lang ito nag-abalang tapunan ng sulyap isa man sa mga ito.     Perfectionist, meticulous, workaholic, bossy and most of all madamot ang mga ngiti sa mga labi. Hindi nakapagtataka kung bakit ilag at takot ang mga empleyado nito sa kompanya.     He had set everything by the rules. At sino man ang sumasalungat sa patakarang iyon ay agad na napapalayas sa kompaniya. He doesn't need a tommy-rot nor a lazy and clumsy employees in his company. Hindi nito kailangan ang mga taong walang pagpapahalaga sa trabaho. Kung hindi nakikitaan ni Michael ng efficient ang isang empleyado ay tinatanggal nito  kaagad. The hell he care! Work is wor
Read more
Chapter 9
                                     NAGSALUBONG ang magkabilang kilay ni Michael nang matanaw mula sa sala si Leon Miguel De Guzman. At hindi nagugustuhan ng binata ang nakikita ng mga mata. Halatang tuwang-tuwa sa pakikipag-usap ang lalaki sa kanyang private nurse. Lalong nadagdagan ang linya sa noo niya when he saw Thalia smiling back at Leon while talking to his bastard friend. He gritted his teeth in dislike. Hindi niya gustong bigyan ng kahulugang ang ‘di niya pagkadigusto sa ideyang may ibang lalaking nakakapagpatawa kay Thalia bukod sa kanya.             Isa lang ang natitiyak ni Michael, hindi niya gusto ang nakikitang pangingislap ng mga mata ni Leon habang kausap si Thalia. That bastard!            “I’m not expecting to see you this early, Leon.” lihim na napangitngit na ani M
Read more
CHAPTER 10
                      TATLONG linggo na rin ang mabilis na lumipas buhat nang kunin niya ang serbisyo ni Leon Miguel. At tinotoo nga ng luko ang sinabi nitong mapapaaga ito ng dating sa mansion dahil sa maganda niyang nurse. Which is certainly made him feel so damn annoyed and jealous. Bastard!        Hindi maiwasan ni Michael na huwag makaramdam ng pagngingitngit sa tuwing nakikita niyang nag-uusap sina Leon at Thalia. Halatang tuwang-tuwa pa ang damuhong kaibigan sa presensiya ng babae.        Selos? At bakit naman siya magseselos? Anong karapatan niyang makaramdam ng gano’n manghimasok? Binata si Leon, guwapo at mayaman. Dalaga at kaibig-ibig naman si Thalia. Damn it! Ano ngayon sa kanya? Wala siyang karapatan sa damdaming iyon! At kahit magka–igihan pa ang dalawa ay wala siyang magagawa.    &n
Read more
DMCA.com Protection Status