kabanata 53

Litrato

Nang mag paalam kaming tutungo sa Nuevo Pacto ay hindi pumayag si Aling Mumay lalo na't nalalapit na ang kabilugan ng buwan. Maging si Margareth ay nag protesta rin dahil ayaw magpa iwan ang kapatid niyang si Ree sa condo nito. 

Napakamot ako sa aking batok nang malingunan si Ree na kasalukuyang nagmamaneho. Si Levi ay nasa likod at mahimbing na natutulog. Ang matinding paalala ni Margareth ay kung maaari ay iwasan naming magsama ni Levi lalo na't nalalapit na ang kabilugan ng buwan. Mas lumalakas kasi ang kapit ni Tharia sa mundong ito dahil sa ang dugong dumadaloy kay Levi ay katulad ng sa kay Theodore. 

"Tharia's stronger when Levi's around— he's Theodore's reincarnation—and her grestest desire to be with him makes her more powerful. Napapansin mo ba kung anong nangyayari everytime na kino-kontrol ni Tharia ang katawan mo at magkasama kayo ni Levi?" 

Napailing na lang ako nang umalin

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status