Share

Kabanata 14

Destiny

"I'm sorry," sabi ko nang tuluyang makalapit sa akin iyong lalaking nurse na nag pakalma kay Josephine kanina. Kung hindi pa nila tinurukan ng pampakalma ay hindi pa siya tumigil sa pagsigaw.

Umupo siya sa harapan ko ngunit hindi nagsalita. Tinitigan lang niya ako nang matagal na para bang isa akong kriminal. Hindi ko tuloy alam kung saan ako titingin. Maging ang mga paa ko ay hindi ma-permi sa iisang pwesto.

"Who are you?"

Napalunok ako nang sa wakas ay nagsalita siya. Simpleng tanong lang naman iyon sa banayad na pamamaraan ngunit ang panliliit ng kanyang mga mata ay tila hinuhusgahan na ako.

"Lexcel Faith M-marshall..." habol ko ang aking pag hinga. Pakiramdam ko ay guilty ako. Kung may masamang nangyari kay Josephine ay ako lang ang dapat sisihin.

"I know, nabasa ko sa visitor's log."

"Oo," wala sa sar

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status