PAGTATAPAT 2

"A-ako!?" 

Ang pagtatakang tugon ng tagapag-ingat. Nung mga sandaling yon ay napansin ng prinsipe ang biglang pagbabago ng reaksyon sa mukha ni Lady Gania.

Tila ba namumula ang kanyang mga pisngi, napansin din niya ang pamumuo ng pawis sa mukha at mga kamay nito.

Kaya naman, naisip ng prinsipe na maaaring nabigla ang tagapag-ingat sa itinanong niya kaya ganito ang reaksyon nito sa kanya.

Ang totoo'y matagal na panahon na nga silang tatlo na mag kakasama, subalit ni minsan ay hindi nila nakita ni prinsessa Damina na nagkaroon na ng pagtatangi sa ginoo si Lady Gania. Kaya inisip ng prinsipe na ito nga ang dahilan kaya tila ba naiilang ang tagapag-ingat sa ganitong usapan. Kaya nga napatawa nalamang ang prinsipe dahil tila ba mali siya nang tinanungan, subalit napatingin naman sa kanya si Lady Gania kasabay ang pag tataka dahil sa pagtawa ng prinsipe.

"Ahhh...ba-bakit tila nata

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status