Share

Kabanata 2138

Hindi nagtagal ay natauhan si Daniel. Nag-isip siya sandali bago nagsabing, "Butler Thompson, sa tingin ko nakikita niyo nang maayos ang nangyayari sa harapan niyo."

"Sinisiguro ko sa'yo, Butler Thompson. Isa lang ang solusyon. Kailangan nating itulak ang kotse sa ilog para pigilan ito sa pagsabog."

"Kahit na ganun, mataas ang tyansa nitong pumalpak. Kung nagkataon na malakas ang lady niyo, baka sumabog ang kotse sa sandaling lumubog ito sa ilog, o baka mangyari ang isang hydraulic shock. Nakakamatay para sa kanya ang dalawang sitwasyong iyon!"

"Kaya ikaw, bilang butler niya, kailangan mong magpasya kung ililigtas natin siya o hind!"

Matalino si Daniel para gamitin ang sitwasyon ito. Ngayong alam niyang mahihirapan siya kapag may nangyaring masama, mabilis niyang nilipat ang responsibilidad kay Butler Thompson.

Kung magtagumpay si Daniel sa pagligtas sa kagalang-galang na lady, makukuha niya ang lahat ng karangalan.

Sa kabilang banda, kung pumalpak siya at namatay ang dalaga
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status