Share

Kabanata 2

"Good afternoon Sir," bati ng bawat empleyado na nadadaanan ni Luca. Tango lang ang tugon niya at tuloy-tuloy na naglakad.

“Barnald, kumusta ang paghahanap ninyo ng mga bagong Niña?” tanong ni Luca sa apatnapu't tatlong taong gulang na assistant. Patungo sila ngayon ng office niya sa 3rd floor ng Casa de Lujuria.

“Meron tayong dalawang aplikante na nakuha, sir. Isasalang sila sa physical test ngayong darating na linggo,” magalang na sagot naman ni Barnald sa boss.

“Hindi ba’t minimum of 3 applicants ang sinabi kong puwedeng isalang sa physical test?” kunot ang noo na tanong niya sa assistant.

“Yes, sir.”

“So, bakit dalawa lang? 'Wag kayong magsagawa ng physical test nang dalawa lang ang aplikante. Aksaya sa oras!"

“Pipilitin kong makahanap ng pangatlong aplikante, Sir.” Tinanguan niya ang assistant at nanguna nang lumabas ng elevator. 

Pag-aari ni Luca ang Casa de Lujuria, isang exclusive nightclub sa loob ng SSL Hotel—Seven Sins Luxury Hotel—na partnership business niya at ng kanyang mga kaibigan. Piling tao lang ang nakakapasok ng CDL; iyong mga guest ng hotel na may invitation pass at miyembro ng US—Underground Society.

“Mr. Lust, ito po ang report mula sa finance department." Inilatag ni Barnald ang hawak na mga folders sa ibabaw ng lamesa. "Ayon sa income statement natin sa loob ng tatlong buwan na lumipas tumaas ang—" Natigilan ang assistant nang mapansin ang pagtitig niya sa mukha nito.

"Sir, may problema ba?"

"Hindi na lang sana ako nag-aral ng business management kung hindi naman pala ako marunong magbasa ng income statement." Napangiwi si Barnald sa pagiging sarkastiko ng boss.

"Pasensya na sir. Sige po, iiwan ko muna kayo para mabasa niyo ang reports." Tumungo nang isang beses kay Luca ang assistant at iniwan siya sa opisina.

Ayon sa profit-and-loss statement nang finance department, maganda ang performance ng nightclub niya. Tumaas ang revenue nila sa nakalipas na tatlong buwan, maganda rin ang profitability ng casa. Ngunit mas mataas pa rin ang kinikita ng casa sa ilegal nitong negosyo at ikinatutuwa ito ni Luca. Dalawang uri ng negosyo ang hawak niya, ang sikat na Luxurious Club ng Hotel at ang underground business nitong nagbibigay aliw sa mga kasapi ng US. 

Ilang oras na ang lumipas pero nasa reports pa rin ang atensyon ni Luca, binabasa ang bawat detalyeng nakasulat sa bawat pahina ng papel. Hindi naman minsanan kung bumisita si Luca ng CDL, gabi-gabi pa nga kung tumabay siya sa kanyang nightclub. Natutuwa lang siyang basahin ang financial report ng business niya kaya siya nagbababad sa opisina. Pero ang payapang pagbabasa ni Luca ay nabulabog nang pumasok sa opisina niya ang pakanta-kantang si Farkas—ang nakababata niyang kapatid.

"Yow, Mr. Lust! Dito ka pala? Patambay ah?" Umirap si Luca sa hangin. Dumeretso ang kapatid niya sa lounge ng office at tamad na humiga. "Wow! Sarap talaga mahiga sa mamahaling couch!"

"What are you doing here Farkas?" poker face na tanong ni Luca sa kapatid.

"Correction…your righteous owner, it's Fast not Farkas. Who the hell is that very handsome man Farkas?" Hindi pinansin ni Luca ang mga pinagsasabi ng kapatid.

"What are you doing here?" tanong niyang muli at inilapag ang hawak na folder. "Don't you have class tonight?"

"I have. At gusto ko na ihatid mo 'ko," parang bata na demand ni Farkas sa kanya.

"At ano ang tingin mo sa sarili mo, bata?"

"Nah, but I'm your baby brother." Ngumisi nang malaki si Farkas, kita tuloy ang pantay at puti nitong mga ngipin. Inaamin ni Luca, gwapo talaga ang kapatid niya. Pero ‘di hamak na mas gwapo siya at matikas ang pangangatawan kesa dito.

"Come on, Mr. Lust!"

"Leave me alone Fast, si Barnald ang kulitin mo at marami akong ginagawa," taboy ni Luca sa kapatid.

"Pero Mr. Lust ikaw ang gusto kong maghatid sa 'kin sa school!" demand pa rin ni Farkas. Makulit talaga ang lalaking ito, hindi titigil hanggat hindi nakukuha ang gusto.

"Busy nga ako," muling tinuon ni Luca ang tingin sa report na binabasa. "Si Barnald na ang kulitin mo tungkol d'yan."

"Tsk! Gusto ko nga ikaw."

"Kita mo itong folders sa table ko? Babasahin ko itong lahat…busy ako."

Tumayo si Farkas mula sa lounge at lumapit sa office table niya. Parang hari na naupo ito sa visitors chair at tumikhim. "Let's have a deal then," sabi nito na hindi nililingon si Luca.

"What deal?"

Lumingon ito sa kanya at ngumiti. "I'll let you work now, but you'll fetch me later after school."

"What are you? A kindergarten?"

"C'mon bro! Hindi talaga ako titigil hanggat hindi ka pumapayag, kaya sige na."

"A NO is a NO, Farkas Lindenhurst! Now get out of my office bago kita ipakaladkad patungong school mo." Nakasimangot na tumayo si Farkas at pabulong-bulong sa sarili na nilisan ang opisina niya.

Tatlo silang magkapatid. Si Mistina—ang panganay. Si Luca, at si Farkas naman ang bunso. Sa New York lumaki ang magkakapatid na Lindenhurst. Pero nang mamatay ang Mommy nila at nag-asawang muli ang Daddy nila, sa Pilipinas na nanirahan ang mga ito— at nineteen lamang si Luca noong mga panahong iyon.

Pagkatapos magbasa ng reports, ilang oras pang nanatili si Luca sa office niya bago tinawag si Barnald.

"Saan tayo, Sir?" magalang na tanong sa kanya ng assistant nang makalabas sila ng elevator ng parking ground.

"Ako ang magda-drive," mababa ang boses na sagot niya kay Barnald. Hindi naman nagtanong pa ang assistant. Ibinigay nito ang susi ng sasakyan sa kanya at diretsong pumasok ng backseat. Habang si Luca ay sa driver's seat naupo.

Ganito palagi ang set-up nila ni Barnald kapag pupunta sa lugar na hindi konektado o pag-aari ng US. Iniiwasan kasi ni Luca na malaman ng publiko ang totoong pagkatao ni Mr. Lust—ang tanyag na nightclub owner. Paraan din ng US na gumamit ng ibang tao sa ilegal na mga negosyo nang maiwasang masangkot ang kanilang mga miyembro sa problema.

Kasama si Barnald, tutungo sila ng St. Lukes para dalawin ang matalik na kaibigan na isang sikat na model. Ngunit nakalabas na sila ng parking nang bumuhos ang malakas na ulan.

"Mukhang magdamagan itong ulan sir," komento ni Barnald na nakasilip sa bintana ng kotse.

"F*ck. May banggaan pa," reklamo ni Luca nang makita ang kaguluhan sa unahan ng kalsada. Malabong makaatras ang sasakyan sa dami nang nakasunod sa likod, malayo din ang U-turn slot mula sa kanila. Lagpas ala-una na ng madaling araw nang makalabas sila sa traffic. 

Bad trip na bad trip siya sa nangyari.

"Sir, p'wede ba tayong huminto?" tanong ni Barnald na nagpataas ng isang kilay niya.

"Why?" Lumingon sa bintana ang assistant at napasunod ang tingin si Luca dito. Sa labas nakita niya ang isang babae na nakasilong sa waiting shed.

"You wanna help her?"

"Hindi, Sir. I wanna hire her." Napangisi si Luca sa sinabi ng assistant. Itinigil niya ang sasakyan sa harap ng waiting shed.

Binuksan ni Barnald ang bintana at kinausap ang dalaga. Tumanggi itong sumabay sa kanila, pero pagkatapos mabasa ang mensahe mula sa hawak na cellphone, bigla na lang nag-iba ang ihip ng hangin, at halos makiusap na ito na makisakay sa kanila.

"Ilang taon ka na iha?" narinig ni Luca na tanong ng assistant sa babaeng kasama nila.

"Nineteen po."

"Ano nga uli ang pangalan mo?"

"Carnation po, sir." Nagkasalubong ang tingin nila ni Barnald sa salamin. Tinanguan ni Luca ang matanda na tumango sa kanya pabalik.

"So… Carnation, nag-aaral ka pa ba?"

"Nag-stop po ako," matipid na sagot ng dalaga. Nag-iingat ito sa bibitawang sagot, na tama lang naman dahil estranghero sila para dito.

"I see. Bakit ka tumigil sa pag-aaral?"

Tumingin sa salamin ang dalaga at nasalubong ni Luca ang isang mata nito—nasa kabilang gilid kasi ito ng sasakyan nakaupo. Nagtagal ang tingin nila ng dalaga bago nag-iwas ng tingin sa isa't-isa.

"Financial problem po..."

"Hindi ba kaya ng parents mo na pag-aralin ka? Naku! Pasensya na kung marami akong tanong. Alam mo kasi, hiring kami ngayon." Napangisi si Luca. His assistant is very efficient. Gusto niya kung gaano ka-smooth nito dinala ang usapan.

"Pamilyar ka ba sa SSL Hotel sa Makati?"

"Opo, nakapunta na 'ko doon isang beses. Sa inyo po ba 'yon sir?" Natawa ng malakas ang assistant niya. "Ah hindi, naroon lang sa SSL Hotel ang negosyo ko. Alam mo iyong Casa de Lujuria, iyong exclusive nightclub ng hotel?"

Namilog ang mata ng dalaga. "Inyo po 'yon!?" interesado na tanong nito. "Madalas pag-usapan ng mayayaman kong blockmates ang nightclub niyo, Sir. Nakapunta na ako isang beses ng SSL Hotel pero hindi pa ako nakatungtong ng CDL."

Tumawa si Barnald. "Talaga ba? Hindi ko alam na ganyan kasikat ang casa."

"Naku! Kung alam niyo lang po sir," magiliw na wika ng dalaga. "Sikat na sikat po sa school ang CDL, lalo na kayo!"

"Ako?" nalilibang na tanong ni Barnald sabay turo sa sarili.

"Opo! Kayo si Mr. Lust, 'di ba? Iyong sikat na owner ng Casa de Lujuria?" Hindi sumagot si Barnald, may hinugot itong card sa inner pocket ng suit at inabot sa dalaga.

"Ano po ito?" tanong nito, at napatitig sa hawak na card.

"An invitation pass." Ngumiti si Barnald. "I'm inviting you to my nightclub. 'Di ba, sinabi ko hiring kami? Malaki ang kikitain mo sa Casa de Lujuria. Bakit hindi mo subukan na magtrabaho sa akin?"

Matagal na tinitigan ng dalaga ang hawak na card at nagtanong, "Ano po ang trabaho?"

"Bumisita ka para malaman mo."

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status