Share

Chapter 10

Aika de Leon

"Bakit ba ang hilig mong sumiksik diyan sa sulok? Ipis ka ba?" wika ng kaniyang kaklase na si Rita Usisera na halos lahat ng galaw ng kaniyang mga kaklase ay napapansin niya.

Hindi nagsalita si Aika sa pambabatikos ni Rita sa kaniyang mga ginagawa bagkus ay ginawa niyang abala ang sarili sa pagbabasa ng kanilang aralin.

"Hindi ka pala parang ipis kundi ipis na talaga. Ikaw na nga itong kinakausap tapos hindi mo man lang ako kibuin. Para tuloy akong tangang nakatayo rito sa harapan mo. Hay, dadako na nga lang ako sa iba." Padabog na umalis si Rita dahil hindi niya man lang nausisa si Aika.

Ngayon ay tinungo ni Rita ang iba niyang kaklase na nasa sulok upang usisain ang kanilang mga ginagawa. Isa nga siyang usiserang tunay.

"Excuse me, maaari ba akong umupo rito sa tabi mo?" tanong ng isang dalaga kay Aika na pawang isang transfer student na mula sa angkan ng mayayaman.

"Okay." Ang tanging salitang lumabas sa bibig ni Aika na halo

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status