Share

Chapter 28

Mayamaya pa ay umilaw ang kanang kamay ni Lilly at may pigura ng koala ang lumabas mula rito. Sa paglutang niya sa ere, mayroong dahong umiikot sa kaniya.

Ang mga mata niya ay nagmistulang malamlam na kulay abo. Ang kaniyang buhok ay nagkaroon ng highlights na kulay abo. Medyo kumapal din nang kaunti ang kaniyang kilay. Ang kaniyang mga kuko ay nagkaroon ng kulay, kulay abo na mayroong design itim na pahabang linya sa gitna nito.

Ang kaniyang kasuotan ay napalitan ng mini sando black na litaw ang kaniyang pusod. Pinatungan pa ito ng abong cardigan. Ang kaniyang pambaba ay palda na five inch lang ang haba na mayroong gray lining sa laylayan nito. Ang kaniyang sapatos naman ay naging low-cut boots na kulay itim.

Nagliwanag ang kanang kamay ni Robbie at lumabas dito ang pigura ng isang paniki. Habang umaangat siya sa ere, pinaliligiran siya ng miniature na mga paniki. Humaba ang kaniyang mga pangil. Ang kaniyang mga mata at nagmistulang kahindikdik sa takot dahil n

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status