Share

Chapter 25

Jazmine

"A-Ano?" Gulat na gulat na tanong ko na halatang hindi makapaniwala sa narinig.

Ibig ba niyang sabihin...gusto niya rin ako?

Pero, p-paano? Kasi sa nakikita ko at sa mga pinapakita naman nito nakaraan, tila ba ako lamang ang palaging apektado sa aming dalawa. 

Oo, nagawa man nito akong halikan. Pero marahil natukso lamang ito at hindi naman talaga kami parehas ng nararamdaman. Hindi ba? 

Ngunit bakit sinasabi niya sa akin ang lahat ng ito ngayon? Naguguluhan na tanong ko sa sarili. 

Muling nanumbalik sa realidad ang aking isipan nang muli ako nitong hawakan sa mga kamay ko. 

Agad na nagkasalubong ang aming mga mata. Muli itong napangiti sa akin at tumayo siya. 

"I have something for you. Come!" Sabay aya nito sa akin at kahit na wala pa naman akong sinasabi kung pumapayag ba ako o hindi ay basta na lamang niya akong hinila paalis muli sa boulevard. 

Teka saan ba niya ako dadalhin?&nb

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status