Kabanata 8

Tumayo si Alea at hinarap ang lalaki. Hanggang balikat lang siya nito dahil matangkad ito. Napakapormal din ng kasuotan nito. 

"Teka, bakit ka nandito?" tanong ni Alea sa lalaking nasa kaniyang harapan.

"Dahil iniimbitahan ako na dumalo dito," kalmadong sagot nito.

Nalukot ang mukha ni Alea. Siguradong-sigurado siya na ang lalaking kaharap niya ngayon ay ang lalaking nakita niya sa harap ng simbahan.

Nanlaki ang kaniyang mga mata sa naisip. 

"Hindi ka tao?" 

"Ano sa palagay mo."

"Sumagot ka naman ng maayos, mister!"

"Ano ang pangalan mo?" biglang tanong ng lalaki.

"Oy interested ka yata sa'kin? Sorry pero hindi ko pwedeng sabihin sa'yo."

Magsasalita pa sana ang lalaki nang biglang may tumawag sa kaniya. 

"Prinsipe Yulan!" tawag ng lalaki na nasa likod ni Alea at lumapit ito sa kanila.

Naalarma naman kaagad si Alea nang mapagtanto na hindi na niya suot ang telang pantak

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status