Share

16 (Unedited)

"Tita I want to eat tacos!"

agad agad kong kinuha ang plato na naglalaman ng tacos at agad na nilagyan sa plato ang batang kaharap ko. lalong nagliwanag ang mukha ng bata nang makita ang taco na nakalagay sa plato niya.

tinignan niya si Garett habang ngumunguya, "Papa this is so yummy!" kwento ng bata bago kumagat ulit.

Hindi ko alam pero I feel intimidated by their presence lalo na sa 'kanya' dahil iba yung dating sa akin ng ngiti niya.

iniabot ng bata ang taco kay Garett at kumagat naman si Garett kaya tumawa ang bata na parang kinikilig.

"Mama!" pagtawag nito sa akin at muntikan pa ako luminga dahil baka hindi ako. "Have a bite too!!" inaabot ng bata ang taco sa akin na tinitignan ko lang dahil hindi ko alam ang gagawin.

"It's yummy!" dagdag pa ng bata at wala akong choice kung hindi kagatan ang taco na inabot niya sakin. maliit lang ang ki
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status