Share

210 (Unedited)

"Okay na ba ng puso mo ngayon?" Kinikilig nitong tanong sa kanya.

The loud beating of his heart rung in his head. Oh God!

"Bawal ang no comment, Chef!" Sabi agad ni Leslie na napansing iiwas sana siya sa tanong.

Napatawa siya. "All right. My heart is already taken." He said.

The crowd sighed in disappointment that made him chuckled.

"Taken na pala ang ating gwapong Chef, guys. Siguradong maraming iiyak ngayong gabi." Dagdag pa ng host. "So, may girlfriend ka na pala, Chef."

Hindi niya alam pero natagpuan niya ang sarili na umiiling-iling. "No, I have no girlfriend. As of now, we're just friends, according to her." He chuckled.

Lalong lumakas ang tilian ng mga tao sa studio sa pag-aakalang na-friendzone siya.

Hell! Hindi niya matatanggap ang friendzone! Wala iyon sa bokabulayo niya.

"But I'm working for it. So, baby, be ready because there's no friendzone in my vocabulary..." He added. Kaya mas lalong nagkagulo sa loob ng studio.

Mabuti ay doon din natapos ang interview. Dahil kung hin
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status