CHAPTER 15: THE REAL "GUNMAN"

Jarvis' POV

"Emp, alam mo na ba ang tungkol sa soccer game sa class ni Bella ngayon?" tanong sa akin ni Nathe.

"What? Anong soccer game? Hindi ko alam ang tungkol diyan," sagot ko sa kanya.

"Baka hindi pa tapos 'yun. Puntahan natin," sabat ni Jace.

"Let's watch them," sabi ko sa kanila. Ang totoo niyan ay kinabahan ako para kay Bella.

"Yosh!" nagalak na sagot nila.

"Anong sine-celebrate niyo?"

"Wala, Emp!" sagot ni Jace.

"Faye and Denise, right?" nababagot na tanong ni Trace.

"Bingo!" sabay-sabay na wika nila na ikinataka ko.

Napailing na lamang ako at agad kaming tumungo sa field ngunit wala na kaming dinatnan doon.

"Ay malas! Tapos na yata," sabi ni Jace.

"Mukha nga," sagot ko sa kanya.

"Baka sa

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP
Comments (3)
goodnovel comment avatar
Pinkyjhewelli
wala bang free...
goodnovel comment avatar
Diana mae Saet
go bangga mo n Pam ......
goodnovel comment avatar
Janneth Torres Robles
walang bang free
VIEW ALL COMMENTS

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status