Share

Chapter 30: Sight of Hoard of Demons

Mayi’s Point of View

“I’m fine. Thank you for your concern Aster…” nakangiti kong sagot kay Aster. Nilunok muna nito ang kinakaing lutong karne at hinarap ulit ako. Nakita ko naman sa side view ko na tahimik lang na kumakain si Parker habang nakikinig sa usapan namin.

“Why do you faint yesterday after seeing a mere low rank demon?” aniya naman nito ulit. Ngumiti ako ng alanganin dahil hindi ko naman pwedeng sabihin na sa buong buhay ko ay ngayon lang ako nakakita ng demonyo at kumakain pa ng patay na demi-human.

Habang inaalala ang pangyayaring ‘yon ay napahawak ako sa aking bibig, ramdam na ramdam ko kasi ang paraan ng pagtitig sa ‘kin ng demonyo. “Hey! Did I say something wrong? Why is your face starting to pale again?”

Nataranta si Aster nang makita ang mukha ko at tatayo na sana mula sa pagkakaupo nang pigilan ko siya at ngumiti, “It’s okay… I’m okay… the… the reason why I faint after seeing a demon because it’s my first time encountering it.” Aniya ko sa kaniya.

Nagulat sila sa
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status